Vraćanje

 • Svojim komentarom pomažete nam da budemo još bolji. Stoga sve komentare i preporuke u vezi sa uslugom možete poslati putem info@montenegrocar.me

 • Depozit ostavljen u gotovini se vraća odmah prilikom razduženja auta.

 • Ako bude postojala potreba za dodatnim naplatom, o tome ćete biti unaprijed obaviješteni putem e-maila.

  Neki od razoga dodatne naplate su:

  * Izdate kazne za nepropisno parkiranje tokom najma auta;

  * Izdate prekršajne kazne tokom najma auta;

  * Šteta na autu ili vraćanje auta s manjom količinom goriva od predviđene.

 • Ako imate osiguranje za učešće u šteti kod druge kompanije ili osiguravajuće kuće, važno je da obavite kompletnu proceduru (uradite alko-test, popunite Evropski  izvještaj) te da pri povratku auta od nas zatražite kopije predate dokumentacije i račun naplate štete koji smo vam izdali. Svu navedenu dokumentaciju i račun treba da dostavite kompaniji ili osiguravajućoj kuči kod koje imate osiguranje, u cilju povrata iznosa nastalih troškova. Za potrebnu dodatnu dokumentaciju možete da se obratite našem Korisnikom servisu.

 • Ukoliko za počinjenu vrstu štete imate osiguranje i potrebnu dokumentaciju, nećete morati da platite za istu.

  U slučaju da počinjena šteta nije pokrivena dodatnim osiguranjem, ona će vam biti naplaćena u skladu sa unaprijed definisanim tarifama i kategoriji iznajmljenog auta, i to od depozita koji je rezervisan na vašoj kreditnoj kartici prilikom preuzimanja auta. Treba da platite i administrativnu naknadu za obradu štete a prema važećem cjenovniku.

  Po povratku vozila, potrebno je da nam predate dokumenta kao što su policijski izvještaj, zapisnik o alko-testu, popunjeni Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi i sl. i da popunite izjavu o nezgodi u našoj poslovnici.

 • Uslugu najma možete da platite gotovinom na nekom od našim prodajnih mjesta, kreditnom karticom ili direktnom uplatom na žiro-račun agencije.

 • Auto možete da vratite prije predviđenog roka ali u tom slučaju ne vršimo povrat uplaćenog novca.

 • Auto možete vratiti na našem prodajnom mjestu ili na drugim lokacijama po dogovoru sa agentom i za tu uslugu agencija može dodatno naplatitli prema važećem cjenovniku.