16.02.2021.

Načini plaćanja

Plaćanje

Korisnik je u obavezi platiti račun (fakturu) pri preuzimanju vozila, osim ako se radi o dugoročnom najmu gdje su uslovi najma posebno definisani pripadajućim ugovorom o poslovno - tehničkoj saradnji. Iznos se plaća u skladu sa tarifom koja je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora o najmu automobila. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena.

Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu sa važećim cjenovnikom Najmodavca, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu i predaje automobila. Prilikom potpisivanja Ugovora o najmu, obavezno se vrši predautorizacija kreditne kartice Korisnika.
Potpisivanjem Ugovora o najmu, Korisnik potvrdjuje da je saglasan sa Uslovima najma vozila Najmodavca i da je saglasan da, na teret njegove kartice ili od depozita, najmodavac naplati sve troškove:

  • koje nisu ušle u osnovni najam automobila, u koji ulaze sve dodatne usluge ili troškovi nastali u skladu sa Uslovima najma (oštećenja, gubitak ključeva, dokumenata, prateće i dodatne opreme, nedostajućeg goriva, neplaćenih kazni za vrijeme najma, kao i adiministrativnih i drugih usluga Najmodavca u skladu sa važećim cjenovnikom Najmodavca).
  • Konacni obračun i plaćanje najma se vrši prilikom povrata vozila (drop off) pratećih dokumenata i ključeva, i to nakon provjerene stanja vozila u vidu evenutalnih oštećenja, nivoa goriva, predjene kilometraže, zaprljanosti vozila, provjere prateće i dodatne opreme. Najmodavac zadrzava pravo dodatnog zaduženja Korisnika usluga za sve naknadne troškove prouzrokovane tokom trajanja najma vozila.

Načini plaćanja

Plaćanje na našem sajtu moguće je izvršiti kreditnim karticama VISA, Maestro ili MasterCard.
Prilikom plaćanja kreditnom karticom, postoji mogućnost da kartica bude odbijena.
U slučaju neuspješne transakcije, odmah ćemo vas obavijestiti putem e-maila i zamoliti vas za alternativan način plaćanja.
Razlozi zbog kojih kartica može biti odbijena: ograničeni dnevni limit, manjak sredstva na računu, pogrešna adresa, itd.
Ukoliko putnik po neuspješnoj transakciji ne javi alternativni način plaćanja u roku od 24h,
rezervacija će biti otkazana.
Pogrešni podaci kreditne kartice mogu usloviti otkazivanje rezervacije, prolongiranje izdavanja avio karte i promjenu cijene karte.
Kako bismo izbjegli komplikacije, molimo vas da ispravno unesete sve podatke.
Izvršenjem rezervacije, putnik prihvata finansijsku odgovornost za sve izvršene transakcije.

Omogućeni načini plaćanja

Plaćanje na našem sajtu moguće je izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarnom bankom i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada je rezervacija izvršena. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja vaše rezervacije, ista će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisan na vašem računu se oslobađa i biće vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete da ponovite istu ili napravite novu rezervaciju, i da izvršite plaćanje.

NAPOMENA: Provjerite kod banke koja je izdala karticu da li vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Zaštita podataka prilikom plaćanja

 Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osjetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni prodavcu usluge. 3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi klijenti  koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju u sistemu prodavca usluge a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka. PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osjetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka, tokom komunikacije između prodavca usluge i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava klijentu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Izjava o konverziji Sva plaćanja će biti obavljena u eurima (€). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard.

Sistem provjere

Kako bi izbjegla mogućnost prevare kreditnim karticama, agencija ima pravo provjere kreditne kartice s bankom korisnika, i može tražiti od putnika da putem faksa ili e-maila pošalje kopiju lične karte i kreditne kartice.

Prijavite se na newsletter

Prijavite se za primanje Newslettera i ostvarite do 50% popusta!

Kreirajte novu rezervaciju